Co je univerzita duše?

Univerzita duše je ucelený systém předání znalostí a vědomostí učení z palmových listů. Je rozdělena do dílčích semestrů, které na sebe vědomostně navazují.

Obsahem prvního semestru univerzity duše je nejzákladnější transformační proces popsaný na palmových listech a objevený Srí Kalešwarou. Jedná se o proces vyrovnání pěti elementů. Vše na naší planetě je stvořeno z pěti sil - z pěti elementů. Tyto elementy jsou klíčem k otevření duchovních kanálů. V průběhu tohoto procesu budete nabíjet svou duši energií každého z elementů. Na toto nabíjení dostanete přesné techniky a postupy, jak k tomu dojít. V této duchovní tradici používáme jako prostředek dojití k dané energii posvátné prastaré mantry - formule, které byly popsány na palmových listech. Po pročištění kanálu k danému elementu jste vyrovnáni s jeho energií a můžete jej použít v případě potřeby pro sebe k načerpání energie nebo také pro druhé jako léčení. Také je budete využívat na odeslání tedy tzv. vybíjení negativní energie, stresu nebo napětí a opětovné dostání se do rovnováhy a harmonie.

Kam techniky vedou?

Tyto techniky děláme, abychom byli v životě vyrovnaní. Abychom žili náš život vědomě s lehkostí, láskou a v radosti. Otevírají nám srdce, stáváme se pokornějšími a vyrovnanějšími. Uklidňují mysl a jakmile máme klidnou mysl, poté můžeme zažívat hlubší pravdu a přichází k nám přirozeně naše, ve stresu zapomenutá, moudrost. Vracíme se do hlubokého ticha a umíme meditovat. Je to jeden z nejblaženějších pocitů na tomto světě. Po absolvování celé univerzity duše (tedy všech semestrů, které se budou postupně otevírat) budeme schopni žehnat lidem, rozšiřovat lásku a světlo jen svou přítomností. Energie nás automaticky zpokorní. Negativita na nás hozená se automaticky od nás odrazí. Získáme velkou vnitřní sílu skrze napojení na linii nejsilnějších mistrů na planetě a velmi silnou ochranu.

Jak kurz vypadá a jaká je jeho struktura?

 • Online semináře se základními pojmy pro pochopení tématu
 • V průběhu kurzu se zobrazují články, které prohlubují Vaše znalosti a podporují Vás na Vaší cestě
 • Dostanete v rámci členství i tištěnou učebnici, kde najdete nejen všechny základní informace, ale také zázračné příběhy studentů Swámího Kalešvara
 • Zážitkové akce – pro prožití a pomoc při pročišťování elementů jsou připravovány zážitkové akce ve formě propojení či pročištění daného elementu
 • Pro sdílení svých zážitků a prožitků, komunikaci s ostatními účastníky kurzu i se samotným učitelem můžete využít chat, který je součástí stránek.

Co se očekává od Vás?

 • Disciplína a otevřené srdce
 • Prvních 41 dní minimálně 60 minut denně pracovat na sobě pomocí předem popsaných pravidel. Posléze záleží na Vás, ale minimálně 15-20 minut denně.
 • Potřebujete si koupit meditační málu. Tedy korálky, které budou mít minimálně 108 kuliček.

Co Vám to přinese?

 • Zažijete svoji energii
 • Naučíte se zklidnit
 • Posílíte svůj ochranný obal – vytvoříte si silné ochranné kruhy
 • Naučíte se ztišit svoji mysl a lépe se koncentrovat
 • Začnete s radostí žít a těšit se na každý nový den
 • Dostanete jasné techniky, jak se zbavit negativity, stresu a napětí
 • Po úspěšném absolvování kurzu budete umět pomoci s vyrovnáním energie i ostatním lidem a také budete umět léčit depresi, strachy a jiné bloky
 • Otevřete si kanál k božství a skrze něj k Vám bude proudit pozitivní energie