Podmínky použití

 1. Podmínky

Připojením na tuto webovou stránku souhlasíte s podmínkami níže uvedenými, včetně aplikovaných práv a omezení a souhlasíte, že jste zodpovědní za dodržováních místních platných zákonů. Pokud nesouhlasíte s nějakou z níže uvedených podmínek, je Vám zakázáno tuto webovou stránku dále používat. Materiály, které tento web obsahuje jsou chráněny příslušnými autorskými právy včetně ochranných známek.

 1. Použití nabízených kurzů
  A. Po řádném zaplacení je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace nebo software)  ze stránky www.univerzitaduse.cz pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení . Jedná se o udělení licence , nikoliv převod vlastnického práva , a na základě této licence nesmíte :
  i. upravovat nebo kopírovat materiály;
  ii . Získané materiály využívat pro komerční účely nebo pro jakekoliv veřejné sdělení (komerční nebo nekomerční);
  iii . pokoušet se o dekompilaci nebo zpětnou analýzu jakéhokoliv softwaru obsaženého na stránkách

Univerzity Duše
iv. odstranit veškerá autorská práva nebo jiný vlastnický zápis z materiálů; nebo
v. přenést materiály na jinou osobu nebo okopírovat materiály na jakémkoliv jiném spřáteleném webu či serveru

 1. Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek a může být ukončena majitelem webu univerzitaduse.cz kdykoli. Po zrušení Vašeho prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém držení ať už v elektronické nebo tištěné podobě.
  3. Prohlášení
  A. Materiály na webových stránkách univerzitaduse.cz jsou poskytovány "tak jak jsou". Univerzita duše ani propagátorka neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo implikované, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně tech bez omezení, odvozených záruk či podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo porušení práv duševního vlastnictví nebo jiné porušení práva. Univerzita Duše a její propagátorka nenese žádnou právní zodpovědnost za změny v životě účastníků. Dále Univerzita Duše nezaručuje ani neprohlašuje, že ručí za výsledky či správnost jednání účastníků. Dále také neručí za správnost materiálů a spolehlivost účastníků s jeho užitím a to jak na této stránce, tak na přidružených stránkách.
 1. Omezení
  V žádném případě Univerzita DUše nebo její majitelka nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení,škody za ztrátu dat nebo zisku ,nebo z důvodu přerušení provozu) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na Univerzitaduše.cz , a to i v případě, že Univerzita Duše nebo autorizovaný zástupce Univerzity Duše byl oznámen ústně nebo písemně na možnost vzniku takových škod. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody,tato omezení se na vás nevztahuje .
 1. Revize a Errata
  Materiály uvedené na Univerzita Duše může zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Univerzita Duše nezaručuje, že všechny materiály na svých webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Univerzita Duše může provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Univerzita Duše nebere na sebe však žádný závazek aktualizovat materiály.
 1. Podmínky užívání a modifikace stránek
  Univerzita Duše může revidovat tyto podmínky používání pro své internetové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím být vázán k tehdejší aktuální verzi těchto Podmínek používání.
 2.  Rozhodující právo
  Jakýkoliv nárok vztahující se k webové stránce Univerzita Duše se řídí zákony České Republiky bez ohledu na jejich ustanovení o konfliktu práva.