Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Vaše soukromí je pro mě velmi důležité. V důsledku toho uveřejňuji tuto Ochranu soukromí, abyste věděli a chápali, jak shromažďujeme, používáme, sdělujeme a využíváme osobní údaje. Před nebo v době shromažďování osobních údajů, budeme identifikovat účel, pro který jsou informace shromažďovány.
Budeme shromažďovat a používat osobní informace pouze s cílem splnění těchto specifických účelů i pro jiné účely kompatibilní, pokud získáme souhlas dotyčné osoby nebo je v souladu se zákonem.
Budeme uchovávat pouze ty osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění těchto účelů.
Budeme shromažďovat osobní údaje zákonnými a spravedlivými prostředky a případně s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a to v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.
Budeme chránit osobní údaje o  proti ztrátě nebo odcizení, jakož i neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírováním, použitím nebo modifikací.

Univerzita Duše se zavázala k vedení podnikání v souladu s těmito zásadami, aby chránila a udržovala důvěrnost osobních údajů svých účastníků.